MAGICAL FESTIVAL X TRINITY

20 20 1130 - 20 20 1202

รายละเอียดการซื้อ Cash Voucher สาหรับงาน MAGICAL FESTIVAL X TRINITY
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10 .00 น. บริเวณ Counter หน้าร้าน Rag&Bone ตึก B ชั้น M

 1. การซื้อบัตรกำนัลต้องทำการจ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
 2. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกับชื่อผู้ซื้อบัตรกำนัล 5, 000บาท
 3. เพื่อความปลอดภัยของท่านและส่วนรวม และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์การค้าฯ รวมถึงการรักษาระยะห่าง ( Social Distancing ) ตามที่รัฐบาลกำหนด
 4. แสดงตัวพร้อมบัตร Ticket ในวันที่ 19 ธ.ค. เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้างาน
 5. การเข้ารับสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน ลำดับก่อนหลัง จะเรียงตามลำดับหมายเลขตามของที่นั่ง
 6. ระหว่างเข้ารับสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน ขอความร่วมมือทุกท่านในการใส่ Face Shield ทางคณะผู้จัดฯจะจัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้โชคดีทั้ง 100 ท่าน) และขอความร่วมมือในการรักษาระยะห่างตามตาแหน่งการถ่ายรูปตามที่ผู้จัดได้กาหนดไว้
 7. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพ จะทาการถ่ายจากกล้องหลักของทางทีมผู้จัดฯ เท่านั้น จากัดท่านละ1รูป(ศิลปิน4คน /ผู้โชคดี 4 ท่าน)
 8. ผู้โชคดี สามารถเข้าโหลดรูปได้จาก Calendar Event FACEBOOK : Emporium EmQuartier
 9. กฎและกติกาต่างๆกาหนดเพื่อความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม จึงขอให้เป็นไปตามที่คณะผู้จัดฯกาหนด และถือเป็นที่สิ้นสุด

วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 2563 ที่ Flamenco ชั้น 9 Helix Sky Dining เวลา 13.00 14.00

กำหนดการภายในงาน

 • 12.00-13.00 ลงทะเบียน
 • 13.00-13.50 Exclusive Activity and Mini live from Trinity
 • 13.50-14.00 Group Photo
 • 14.00 จบงาน