Happy Sushi Day

Emporium.EmQuartier แจกพิกัด 7 ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ให้ทานซูซิฟินๆ ฉลองวันซูชิสากลกันไปเลย

Mugendai Penthouse @Emquartier ชั้น 9
Tenyuu Sho @Emquartier ชั้น 7
GINZA Shabu-Ten @Emquartier ชั้น 8
Sushi Seki @Emquartier ชั้น4
Hokkai-Don @Emquartier ชั้น 6
AOI @Emporium ชั้น 3
Fuji  @Emquartier ชั้น 6
Fuji  @Emporium ชั้น 3